ALBERT CAMUS LE MYTHE VAN SISYPHUS PDF

Over Albert Camus Frans filosoof, roman en toneelschrijver. Albert Camus werd op 7 november geboren in het Algerijnse Mondovi. Zijn vader was seizoensarbeider en sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog. Hierna verhuisde de familie naar Algiers. Na de openbare lagere school kreeg Albert een beurs waardoor hij in staat was te studeren aan het gymnasium.

Author:Maujin Bagal
Country:Mongolia
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):16 August 2007
Pages:472
PDF File Size:8.63 Mb
ePub File Size:18.36 Mb
ISBN:448-9-23748-979-2
Downloads:84746
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VumuroEsther Wit Hoe moet ik leven, als ik mij nergens op kan beroepen? Camus weet als geen ander het menselijk bestaan op de spits te drijven. Is het leven de moeite waard? Sommige boeken beginnen met een algemene inleiding.

Andere boeken komen meteen tot de kern. De mythe van Sisyphus van Albert Camus behoort tot de laatste categorie. Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden is antwoord geven op de fundamentele vraag van de filosofie. Al was het maar omdat we bij filosofie eerder aan zaken als waarheid en ethiek denken, dan aan zelfmoord. Het absurde Het filosofische probleem dat Camus ons voorlegt, begint met een ervaring die vermoedelijk iedereen wel kent.

De ervaring van het absurde. Het bestaan komt ons plotseling over als iets absurds. De ervaring van het absurde is geen gevolg van diepe intellectuele arbeid, maar ontstaat vaak gewoon op straat, in de tram, of in de draaideur van een restaurant. Ineens kunnen we niet meer mechanisch en gewoontegetrouw handelen, maar vragen we ons af wat we eigenlijk aan het doen zijn.

Het absurde hangt sterk samen met het besef van onze eindigheid en de onvermijdelijke dood. De ervaring van het absurde vloeit voort uit een confrontatie tussen het menselijk verlangen naar duidelijkheid en betekenis en de wereld zoals die is.

De wereld zoals die is, komt niet tegemoet aan ons verlangen naar zin. Wij stellen vragen, maar er komt geen antwoord. Te midden van deze absurde situatie hebben we twee opties: ofwel we ontkennen de absurditeit en maken een religieuze sprong, ofwel we ontkennen ons eigen bestaan en plegen zelfmoord. Voor degenen die de sprong maken, is de wereld niet toevallig en chaotisch maar gepland en rechtvaardig: er bestaat immers een schepper, een leven na de dood, een voorgegeven doel, een absolute waarheid.

De zelfmoordenaar maakt ook een sprong, hij ontsnapt aan het hele probleem. Camus zoekt een derde weg: de aanvaarding van de absurditeit van ons bestaan en precies vanuit dit bewustzijn hartstochtelijk en intens leven.

De levenshouding die Camus bepleit is die van vrijheid, bewust leven en opstand. Intensief en hartstochtelijk leven Intensief en hartstochtelijk leven, dat is wat Camus ons aanraadt. Hij geeft een aantal voorbeelden. De Don Juan die onstuimig liefheeft, zonder hoop op een uiteindelijke, ware liefde.

De toneelspeler die zoveel mogelijk levens wil leven en zichzelf verliest in het leven van een ander. De veroveraar, de strijder, de avonturier die wil handelen en zich verzet tegen de goden.

De meest absurde mens is echter de kunstenaar. Deze schepper wil het leven herhalen in materie. Hij zoekt geen verklaring of oplossing voor zijn vragen en verlangens, maar wil ondervinden en beschrijven. De mythe van Sisyphus ontleent zijn titel aan de bekende Griekse mythe. Sisyphus is de sterveling die in opstand kwam tegen de goden en daarvoor de meest ernstige straf denkbaar opgelegd kreeg: zinloosheid. Hij is gedoemd eeuwig een rots de berg op te duwen, te zien hoe deze weer naar beneden rolt en opnieuw te beginnen.

Voor Camus is Sisyphus de ultieme absurde held. Hoewel zijn arbeid zwaar, nutteloos en oneindig is, vraagt Camus ons in te beelden dat Sisyphus rustig de berg afloopt, zijn steen achterna. Naar beneden wandelend, wordt hij zich bewust van het absurde van zijn situatie.

De mythe van Sisyphus is niet alleen humanistisch omdat het bestaan van iedere vorm van eeuwigheid wordt ontkend en de menselijke mogelijkheden centraal staan. Voor Camus is de botsing tussen het menselijk verlangen naar eeuwigheid, duidelijkheid en zin aan de ene kant en een universum dat koppig en onrechtvaardig zwijgt aan de andere kant, het meest treffende aspect van de menselijke existentie. Hij vraagt ons deze situatie bewust te beleven, zonder gemakkelijke uitwegen, dogmatische zekerheden, of ontkenning in dagelijkse gewoontevorming.

Camus weet als geen ander de menselijke existentie op de spits te drijven en verdient daarom een ereplaats in de Humanistische Canon. Tags Blijf op de hoogte van het laatste nieuws Sorry, geen Tweets zijn gevonden. De Humanistische Canon is een initiatief van het Humanistisch verbond. Wil je ons steunen? Klik dan op onderstaande knop.

ALEX WILMERDING PDF

De mythe van Sisyphus

Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de fundamentele vraag van de filosofie. Hoewel Camus het idee van het absurde voor een groot stuk haalt bij Kierkegaard, zet hij zich hier tegen hem af. Hij noemt deze optie "een filosofische zelfmoord" of ook "het offer van het verstand", gezien men zichzelf hier eigenlijk maar iets wijsmaakt om het probleem op te lossen. Camus opent hierbij een derde mogelijkheid: aanvaarden dat het leven geen zin heeft en zich neerleggen bij het absurde van het bestaan, maar zich toch verzetten tegen de zelfmoord, toch koppig doorgaan met leven. De absurde mens[ bewerken brontekst bewerken ] De persoon die het absurde van zijn bestaan aanvaardt en alsnog revolteert noemt Camus een absurde held. Camus geeft drie voorbeelden van dergelijke absurde helden: de Don Juan, de Toneelspeler en de Veroveraar.

BOCHDALEK HERNISI PDF

Albert Camus

Start your review of The Myth of Sisyphus Write a review Recommends it for: troubled teens Recommended to Erik by: no one Shelves: philosophy By the end of high school I was a very unhappy person and had been so since our family moved from unincorporated Kane County to Park Ridge, Illinois when I was ten. At the outset the unhappiness was basically consequent upon leaving a rural setting, small school and friendly, integrated working-class neighborhood for a reactionary suburb, large school and unfriendly upper middle-class populace whose children were, by and large, just as thoughtlessly racist and conservative as their parents were. By the end of high school I was a very unhappy person and had been so since our family moved from unincorporated Kane County to Park Ridge, Illinois when I was ten. By fifteen, however, the quality of the unhappiness had begun to change as I had made, really made, some friends in the persons of Richard Hyde and Hank Kupjack. By the end of high school, thanks to them and to the rise of the sixties counterculture, I actually had many friends, some of them from the political left, some identified with the avant garde world, some just plain disgruntled teen potheads. But by then unhappiness had become character and had been elevated from an emotional to a philosophical state of being. On the one hand, it had a lot to do with not having had a girlfriend since Lisa in the first grade.

A950 DATASHEET PDF

The Myth of Sisyphus

Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de fundamentele vraag van de filosofie. Maar niets is op zichzelf absurd. Het is de confrontatie tussen de rationele mens en de onzinnige stilte van de wereld die het absurde voortbrengt. Volgens Camus heeft het leven van zichzelf geen zin.

1756 PM001 ES P PDF

History[ edit ] Camus began work in , during the fall of France , when millions of refugees fled from advancing German armies. This helped him in understanding the absurd, although the essay rarely refers to this event. Camus states that "even if one does not believe in God, suicide is not legitimate. Chapter 1: An Absurd Reasoning[ edit ] Camus undertakes the task of answering what he considers to be the only question of philosophy that matters: Does the realization of the meaninglessness and absurdity of life necessarily require suicide? He begins by describing the absurd condition: we build our life on the hope for tomorrow, yet tomorrow brings us closer to death and is the ultimate enemy; people live their lives as if they were not aware of the certainty of death. Once stripped of its common romanticism, the world is a foreign, strange and inhuman place; true knowledge is impossible and rationality and science cannot explain the world: their stories ultimately end in meaningless abstractions, in metaphors. This is the absurd condition and "from the moment absurdity is recognized, it becomes a passion, the most harrowing of all.

Related Articles