ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2010 PDF

Vores ref. Udvalgte referencer er medtaget i Bilag C. Bestemmelser i lokalplaner er dog ikke yderligere behandlet i denne vejledning. Nedenfor gives en forenklet oversigt, herudover henvises til Bilag A. Luftlydisolationen er et udtryk for, i hvilken grad fx samtale og musik transmitteres mellem rum i en bygning.

Author:Jukazahn Gashicage
Country:Morocco
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):26 May 2011
Pages:103
PDF File Size:2.2 Mb
ePub File Size:20.34 Mb
ISBN:290-2-11143-692-8
Downloads:27003
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YobeiAnvisningen har samme kapitelstruktur som BR Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, anvisninger og andet baggrundsmateriale med mere uddybende information. Anvisningen har samme relation til lovgivningen som andre anvisninger fra SBi. Der er ikke anvisningstekst til kapitel 1, Administrative bestemmelser. Ydeevne Der stilles almindeligvis mange samtidige og forskelligartede funktionskrav til en bygning eller dele heraf. Den forventede kvalitet og opfyldelse af de stillede forventninger til et byggeri skal almindeligvis kunne dokumenteres.

Derudover kan der henvises til almindelig god praksis og byggeskik, se kapitel 4. Kvalitetsniveau C svarer til bygningsreglementets krav og almindelig god byggeskik. Kvalitetsniveau C: Kvalitetsniveau C beskriver en god kvalitet. Krav til kvalitetsniveau C svarer til almindelig god byggeskik. DS Dansk Standard, d. Bestemmelserne i bygningsreglementet suppleres af vejledningstekster, som relaterer sig til de enkelte stykker i bygningsreglementet.

Ofte er vejledningsteksten en god, kortfattet vejledning for den rutinerede fagperson. Tegninger i reglementets vejledningstekst skal alene opfattes som eksempler. Byggevareforordningen har fra 1. VA- og MK-godkendelser fungerer derfor fremtidig som frivillige ordninger til dokumentation af, at bygningsreglementets krav er opfyldt.

JEAN-XAVIER GUINARD LAMBIC PDF

Anvisning om Bygningsreglement 2018 - BR18

.

CB3 BABIN PDF

Anvisning om Bygningsreglement 2010

.

DBX 160A MANUAL PDF

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

.

EPIDERMOLISIS AMPOLLOSA SIMPLE PDF

Anvisning om Bygningsreglement 2015

.

Related Articles