BPM CBOK VERSION 3.0 PDF

Aunque BPM haya adoptado el lema "agilidad en los negocios", pocas organizaciones de hecho alcanzaron ese objetivo. Existen muchas razones para explicar estas dificultades. El trabajo realizado por trabajadores del conocimiento es en gran medida desestructurado, o sea, no forma parte de la rutina y no es realizado de forma previsible y secuencial. Los principales problemas que surgen ante cualquier cambio significativo son las barreras humanas, la inercia e intereses ocultos.

Author:Kazrajas Tojar
Country:Oman
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):7 April 2008
Pages:251
PDF File Size:15.85 Mb
ePub File Size:2.46 Mb
ISBN:523-4-55951-764-4
Downloads:84939
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DornOrganisatiebreed procesmanagement BPM technologie Op zich is de keuze voor deze negen domeinen niet vrijblijvend. Daardoor is het even wennen als je bepaalde onderwerpen wil opzoeken. Een index zou een waardevolle aanvulling zijn voor dit naslagwerk. Maar wie versie 2. Niet dat het een onbelangrijk onderwerp was in versie 2. Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat betere bedrijfsresultaten afhankelijk zijn van een degelijke opvolging van de procesprestaties.

Proces- en prestatiemanagement zoeken toenadering en dus is het begrijpelijk dat ABPMP dit kennisdomein zo centraal plaatst. Ook wanneer het bijvoorbeeld gaat over procesautomatisatie is de modernisering van het naslagwerk opvallend.

Bovendien is het hoofdstuk exemplarisch voor een meer uitgesproken focus op de competenties van de procesmanager in plaats van de procesanalist. Waar versie 2. Het hoofdstuk werd daarom uitgebreid met een sectie inzake implementatie van prestatiemanagement, naast een sectie over meettechnieken.

In die zin benadert het hoofdstuk het onderwerp meer vanuit de behoeften van de manager en minder vanuit die van de analist. Ook in andere hoofdstukken is dit onderscheid duidelijk aanwezig. Bij de behandeling van procesontwerp, wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen ontwerpen van het proces en de onderliggende workflow-activiteiten.

Minder praktijkgericht Ten slotte is het hoofdstuk ook een voorbeeld van hoe CBOK zich minder inlaat met de praktijkbeoefenaar. Ook al is het een uitdrukkelijk principe van ABPMP om aandacht te schenken aan praktische bekommernissen, toch is een tegenovergestelde evolutie merkbaar.

Dit is in zekere zin het gevolg van de vorige punten: versterkte focus op de procesmanager en op de cross-departementale aspecten van processen. Zo is er in het hoofdstuk over procestransformatie minder plaats voor technieken als Six Sigma, Lean en TQM om specifieke processen te verbeteren. In plaats daarvan gaat het meer over het belang van betrokkenheid van de volledige organisatie, en visie, leiderschap en engagement van het management.

BPM-CBOK is hierdoor een theoretischer naslagwerk geworden met minder kant-en-klare oplossingen voor wie met de processen van zijn organisatie aan de slag wil gaan.

Dit is een positieve evolutie indien je het werk openslaat met de juiste verwachtingen. Wellicht is dit het gevolg van het feit dat de hoofdstukken onafhankelijk van elkaar herschreven werden. Hierdoor zijn ze inhoudelijk nogal verschillend van toon en opbouw. Sommige hoofdstukken bespreken, na een korte intro, de voordelen van het kennisdomein, om daarna enkele technieken te behandelen. Andere hoofdstukken geven amper een argumentatie voor de mogelijke baten van het kennisdomein en introduceren weinig technieken.

Dit geldt bij uitstek voor het hoofdstuk over procestransformatie. Misschien kan een naslagwerk dit zich veroorloven, maar het is jammer te noemen. Brede kijk De volledige revisie resulteert in een boek dat BPM op een meer deskundige manier belicht.

Het werk bespreekt hierdoor minder concrete technieken waar procesanalisten naar op zoek zouden kunnen zijn. Maar het geschetste beeld van BPM is vollediger en doorwrochter. Het gevaar van referentiewerken is dat ze te theoretisch blijven en ook hier is dat zeker het geval.

Hoewel ABPMP probeert te nuanceren door CBOK principieel te focussen op de praktijkbeoefenaar, komt wie op zoek is naar een kant-en-klare oplossing op maat van zijn organisatie, toch enigszins bedrogen uit. Dat moet zowat het adagium zijn van goed procesmanagement. Processen documenteren, meten, analyseren en verbeteren benadert hij met veel gedrevenheid. Met veel enthousiasme begeleidt hij, als management consultant in het domein Management en Kwaliteit, klanten in hun zoektocht naar operationele excellentie.

DUNGEON DENIZENS REVISITED PDF

Download: Cqi-15 Version 2.pdf

.

ETNOGRAFSKI ZBORNIK PDF

Business Process Mapping and Modeling using BPMN

.

LOS PROJIMOS CARLOS GOROSTIZA PDF

Guide to the Business Process Management Body of Knowledge (BPM CBOK) Version 3.0

.

Related Articles